Gratis verzending in België & Nederland vanaf € 2000,-

Concept Bato zwemvijver Upflow - Boogzeef

Naast downflow systemen winnen steeds meer ook de upflow systemen aan populariteit.
Bij upflow worden de pompen altijd buiten het bad gemonteerd. Ook hier maken we gebruik van specifieke putten en voorfilter.
Het aangevoerde water komt hier niet vanuit de lavazone maar vanuit de zwemzone. We maken dus gebruik van extra toegevoegde skimmers en/of bodemdrains in de zwemzone.
Ook hier moeten we rekening houden met de gravitaire debieten tussen zwemzone en pomp omdat de vijverpompen niet zelf-aanzuigend zijn!

We maken onderin de lavazone ook altijd een holle ruimte waarin we het water pompen. Daardoor draaien we de flow om en gaan het water geforceerd van onder naar boven (upflow!) door de lavazone sturen. Dit laat ons ook toe om desgewenst de lavazone op een hoger niveau te plaatsen dan de zwemzone. (=waterval of beekloop!)
Doordat we het water geforceerd pompen naar de lavazone hebben we hier een (beperkte) drukopbouw wat ons toelaat om via een technische ruimte te gaan.
Hier kunnen we extra filtering/ontsmetting of andere technieken gemakkelijk monteren. (bv hybride zwembadtechnieken)

Concreet, voor de bouw van het bad moeten we steeds zorgen dat het water gecollecteerd wordt in de zwemzone. Dit kan best gebeuren met een combinatie van oppervlakteskimmers en bodemdrains.
Let op! Deze moeten reeds in de ruwbouwfase geïntegreerd in de constructie. En allen verbonden met buizen van liefst 110mm naar een voorfilter.

De verschillen in de concepten van upflow zit hem vooral in de type voorfilter: bladvang, boogzeef,...
​​​​En of we de mogelijkheid verkiezen om extra (hybride) technieken toe te voegen in een extra Bato technische kast

Voordeel upflow - boogzeef:

  • Technieken zoveel als mogelijk uit de zwemzone getrokken (belangrijk voor wetgeving - AREI)
  • Extra techniek kan gemakkelijk in een extra put of kast bijgebouwd
  • Alle types van waterdichting EPDM-TPO-PVC mogelijk
  • Lavazone zal zowel onderaan (slibvorming/verzanding als bovenaan (dichtslibben) minder invloed kennen
  • Boogzeef voorfilter zal fijner vuil uitfilteren dan bladvang

Nadeel upflow - boogzeef:

  • Kostprijs - Duurder dan downflow
  • Technische kasten iets moeilijker zelf te plaatsen
  • Meer onderhoud van boogzeef vereist (fijn vuil -> snellere verstropping) waardoor grotere kans op droogdraaien vijverpompen

Bekijk het concept in detail:

6-concept-upflow-pond-sieve-chamber (pdf, 2 MB)

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?