Gratis verzending in België & Nederland vanaf € 2000,-

Vijversystemen met plantenfilters - Downflow - upflow & multiflow

Downflow zwemvijver

Zwemvijvers met een lavafilter worden reeds vanaf het begin in downflow uitgevoerd. Vandaag de dag is dit nog steeds de meest voorkomende manier van bouwen. De reden voor deze populariteit is wellicht omdat het een goedkope oplossing is die bovendien weinig onderhoud vraagt. Het principe is simpel, het water loopt over de filtermuur vanuit de zwemzone naar de filterzone. En daarna van boven na onder door het filtermateriaal (meestal filterlava!) waarbij we onderaan via een pomp het water wegpompen, terug naar de zwemzone.
We krijgen dus een circulatie van boven naar beneden (= downflow) door het lavabed. De filterzone moet dus gelijk of lager liggen dan de zwemzone!
De pomp krijgt steeds proper gefiltert water zonder kans op plantenresten/algen te verpompen.

Er zijn 2 mogelijke manieren van opbouw mogelijk:

  • Mogelijkheid 1: montage pomp onderin de lavazone in een collectorput

We maken gebruik van collectorputten in PVC of HDPE waarin onderaan drainageslangen gekoppeld worden of we maken gebruik van een duurdere holle ruimte opgebouwd met filterroosters.
In deze collectorput wordt de pomp in natopstelling gemonteerd.
Sinds 2022 wordt steeds luider geroepen om 220 volt vijverpompen te weren in zwemsystemen. Daarom zijn speciaal de 12 volt vijverpompen ontwikkelt. Auga heeft momenteel een varioflow variabele 20.000 liter low-voltage (12v) pomp op de markt.
Belangrijk is om mee te geven dat de 12volt technologie vandaag de dag nog steeds véél kracht mist tov hun 220V tegenhangers.
Zeker in druktoepassingen: (fonteinen, watervallen, hoogteverschillen, warmtepompen, drukfilters,...) kan dit problemen geven dat er te weinig circulatie zal zijn om deze apparaten correct te laten werken.

  • Mogelijkheid 2: montage pomp in aan aparte put buiten het bad.

Als alternatieve oplossing hebben wij intussen ook prefab pompputten ontwikkelt waarbij de circulatiepomp "nat" of desgewenst "droog" kan gemonteerd kan worden in een technische put buiten het bad. (minstens 3,5meter van het bad) Ook hier wordt de lavazone nog steeds downflow uitgevoerd, op dezelfde manier opgebouwd als mogelijkheid 1, maar gaan we filter en pompput gravitair communicerend maken. Hiervoor dienen per 10.000L pompdebiet telkens minsten 1 leiding van diamater 110mm gebruikt te worden ter verbinding filterzone -> pompput.
Bij een pompput die verder dan 3,5 meter van het bad staat moeten de debieten zeker in detail bekeken en berekent worden.
De pompen worden zo uit het bad weggetrokken naar een aparte zone. Als we de wetgeving correct volgen kunnen we in deze systemen zonder problemen de 220volt pompen blijven gebruiken.

Ook andere technieken kunnen we al dan niet modulair toevoegen in de persleiding van de pomp! We moeten echter wel goed bereken dat we voldoende debieten inregelen!

Upflow zwemvijver

Naast downflow systemen winnen steeds meer ook de upflow systemen aan populariteit.
Bij upflow worden de pompen altijd buiten het bad gemonteerd. Ook hier maken we gebruik van specifieke putten en voorfilter.
Het aangevoerde water is komt hier niet vanuit de lavazone maar vanuit de zwemzone. We maken dus gebruik van skimmers en/of bodemdrains.
Ook hier moeten we rekening houden met de gravitaire debieten tussen zwemzone en pomp omdat de vijverpompen niet zelf-aanzuigend zijn!

Concreet, voor de bouw van het bad moeten we steeds zorgen dat het water gecollecteerd wordt in de zwemzone. Dit kan best gebeuren met een combinatie van oppervlakteskimmers en bodemdrains.
Let op! Deze moeten reeds in de ruwbouwfase geïntegreerd in de constructie. En allen verbonden met buizen van 110mm naar een voorfilter of collectorput.

Ook hier hebben we 2 mogelijkheden van voorfilters waarbij we het aantal ingangen 110mm kunnen aanpassen (meestal 2 of 3)

  • Bato bladvang
  • Bato boogzeefkamers (sieve chambers)

We maken onderin de lavazone een holle ruimte dmv kunststof roosters waarin we het water pompen. Daardoor draaien we de flow om en gaan het water geforceerd van onder naar boven (upflow!) door de lavazone sturen. Dit laat ons ook toe om desgewenst de lavazone op een hoger niveau te plaatsen dan de zwemzone.
Doordat we het water geforceerd pompen naar de lavazone hebben we hier een (beperkte) drukopbouw wat ons toelaat om via een technische ruimte te gaan.
Hier kunnen we extra filtering/ontsmetting of andere technieken gemakkelijk monteren.

Multiflow zwemvijver

​​​​​Indien we een upflow construeren waarbij lavazone en zwemzone op de zelfde hoogte liggen kunnen we met extra leidingwerk en afsluiters ook de flow doorheen de lavazone omdraaien!
Dit laat ons toe om het lavabed te spoelen en zelfs de holle ruimte te "flushen" zodat verzanding van de lavazone nooit meer mogelijk kan zijn.
De meerkost tov upflow is eerder beperkt en zorgt ervoor dat de belangrijkste keuze vooraf eigenlijk overbodig wordt! Want we kunnen de flow gaan aanpassen zoals gewenst.

Multiflow zwemvijver

​​​​​Indien we een upflow construeren waarbij lavazone en zwemzone op de zelfde hoogte liggen kunnen we met extra leidingwerk en afsluiters ook de flow doorheen de lavazone omdraaien!
Dit laat ons toe om het lavabed te spoelen en zelfs de holle ruimte te "flushen" zodat verzanding van de lavazone nooit meer mogelijk kan zijn.
De meerkost tov upflow is eerder beperkt en zorgt ervoor dat de belangrijkste keuze vooraf eigenlijk overbodig wordt! Want beide systemen downflow én upflow kunnen handmatig aangepast worden

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?